Thanh toán

★ Chỉ thanh toán 30%, dọn vào ở ngay căn hộ  Celadon city còn lại trả chậm trong vòng 48 tháng hoặc 36 tháng không lãi suất..

★ Hỗ trợ ngay 75% từ ngân hàng HONGLEONG BANK - PUBLIC BANK - HSBC - VIB BANK - VP BANK

★ Thời gian cho vay: 25 năm.

 Lãi suất vay: 6,99% cố định trong 1 năm đầu

 

LỊCH BIỂU THANH TOÁN THÁNG 12/2017

1. OPTION 1

ĐỢT THANH TOÁN MÔ TẢ PHẦN TRĂM
1 Ký HĐMB 15% 
2 Trong vòng 5 tháng kể từ ngày ký HĐMB  15% 
3 Trong vòng 14 ngày kể từ ngày thông báo cất nóc  10%
4

 Trong vòng 3 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán của đợt thứ 3

 10%
5

 Trong vòng 6 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán của đợt thứ 3

 10%
6

 Trong vòng 9 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán của đợt thứ 3

 10%
7

Trong vòng 14 ngày kể từ ngày của thông báo bàn giao

 20%+2% phí bảo trì
8

Cấp giấy chứng nhận 

 5%

2. OPTION 2

ĐỢT THANH TOÁN MÔ TẢ PHẦN TRĂM
1

Ký HĐMB

10%
2

Tròng vòng 3 tháng kể từ ngày ký HĐĐC

10%
3

Tròng vòng 6 tháng kể từ ngày ký HĐMB

10%
4 Trong vòng 14 ngày kể từ ngày thông báo cất nóc 15%
5

Trong vòng 3 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 4

10%
6

Trong vòng 6 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 4

10%
7

Trong vòng 9 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 4

10%
8 Trong vòng 14 ngày kể từ ngày thông báo bàn giao 20%+2% phí bảo trì
9 Cấp giấy chứng nhận 5%

Tin tức nổi bật

0901 3242 68